web analytics

Ân Từ Phụ

Tình nghĩa cha như núi Thái Sơn, Bao năm gian khổ vẫn không sờn. Công Cha nghĩa Mẹ đền sao vẹn Từ phụ thâm tình cao tựa non. Đùa nghịch bên Cha khi ấu thơ, Cưỡi trên lưng Cha vui […]

Đọc Thêm

ĐỊA CẦU VÀ ĐẤNG TẠO HÓA

  Địa cầu, hành tinh thứ ba trong Thái Dương hệ, cách mặt trời 93 triệu dậm (149.6 triệu km), một khoảng cách vừa phải để nhận năng lượng từ mặt trời. Những hành tinh khác đều giữ một khoảng […]

Đọc Thêm

Chúa Cho Con Mượn Cuộc Đời

Chúa cho con mượn cuộc đời, Khi vào tay trắng, lúc rời tay không. thờ Cha con vẫn một lòng, Cãm ơn Thiên Chúa ân hồng hằng ban. Trong đời lắm lúc hèn, sang, Vui buồn, đau khổ không can […]

Đọc Thêm

Tình Cha

Vinh danh Từ Phụ một ngày, Hai mốt tháng sáu hình hài người cha. Từ khi con mới sinh ra, Bình yên khôn lớn trong nhà ấm êm. Mỗi ngày con mới biết thêm, Thức ăn quần áo ngày đêm […]

Đọc Thêm

HẠ VỀ

Hôm nay không đi làm nên tôi nằm “nướng” trên giường. Thế nhưng những hạt nắng ban mai đua nhau len qua khung cửa sổ đánh thức tôi dậy. Tung mền, xuống giường, mở tung cánh cửa, ra ngoài hít […]

Đọc Thêm