XUÂN CHIẾN THẮNG

Khai bút:
XUÂN CHIẾN THẮNG

Tân Mão(HK) vừa vào Cọp(CS)nhảy ra,
Nguyện cầu tổ quốc thoát can qua.
Nông thôn gặt hái mùa màng tốt,
Phố thị bán buôn chọn thật thà.
Dân chủ đấu tranh dành chiến thắng,
Tự do đoạt lại trả dân ta.
Quê hương chấm dứt tham tàn trị,
Hạnh phúc yên vui đến mọi nhà.

Mồng Một tháng giêng năm Tân Mão.
Nguyên Ngộ