GIANG SƠN HOA GẤM

Sử cũ còn ghi Cha giống Rồng
Mẹ Tiên dìu dắt con bên hông.
Năm mươi vượt núi hoàng triều dựng
Năm chục băng rừng đại hải trông.
Trùng điệp biên cương mồ giặc Bắc
Mênh mông biển lớn sóng triều Đông.
Giang Sơn Hoa Gấm bao đời giữ
Đất nước ngàn năm vững thạch đồng.

UYÊN THUÝ LÂM