Chia Buồn

Chúng tôi, nhóm văn hữu TAMPA, rất lấy làm đau buồn về sự ra đi của BÀ VÕ THỊ KIM THƯ,
Pháp Danh Diệu Thơ,
Phu nhân của cố nhà văn NGUYÊN BÔNG.
Kính nguyện cầu cho Bà được Vãng sanh Tịnh Độ
Xin chia buồn cùng tang quyến.

VŨ QUANG MINH
XUÂN DÂN
HOA RAU MUỐNG
NGUYÊN HÀ VÕ VĂN VIÊN
LÊ VĂN HƯỞNG