web analytics

TÁC PHẨM

NGẬM NGÙI SƯƠNG TRẮNG

Số Lần Xem: 70 Chiều buồn ta ước tợ mây trôi Bận bịu làm chi với kiếp đời? Để bước đường xa không chới với Cho hồn canh vắng khỏi chơi vơi Khổ thân đất lạ thương còn mãi Quẩn […]

Đọc Thêm

À Ơi Con Ngủ Mẹ Ru

Số Lần Xem: 8 À ơi… con ngủ Mẹ ru Mẹ ru con ngủ sương mù phủ giăng Ru đời chiếc lá cuốn lăn À ơi giấc ngủ lăn tăn giọt buồn Giòng sông nước chảy suối nguồn Cuộc đời […]

Đọc Thêm

ANH VIẾT TÊN EM

Số Lần Xem: 11 Anh viết tên em trên cát Sóng biển muôn đời xoá đi. Viết tên em trong lời hát Lời nào cho buổi phân ly. Anh viết lời thương trên lá Xuân sang tươi mầu lá non. […]

Đọc Thêm

BIỂN CHẲNG CÒN XANH NỮA

Số Lần Xem: 9 Từ ngày đó biển không còn xanh nữa, Sóng xô bờ bọt trắng ngập tang thương. Thuyền ra biển là thây rơi máu đổ Người đợi trên bờ chỉ thấy đau thương!! Hải lộ ngàn năm […]

Đọc Thêm

NGƯỜI SẼ QUAY VỀ

Số Lần Xem: 7 Tìm tin nhau suốt ba mươi năm, Có lúc đã như biệt vô tăm. Vào những đông tàn se sắt lạnh Thôi đã vàng phai, đã nguyệt trầm. Người đi như nước tan vào biển, Giọt […]

Đọc Thêm