web analytics

VIDEO

ANH VIẾT TÊN EM

Số Lần Xem: 9 Anh viết tên em trên cát Sóng biển muôn đời xoá đi. Viết tên em trong lời hát Lời nào cho buổi phân ly. Anh viết lời thương trên lá Xuân sang tươi mầu lá non. […]

Đọc Thêm