LÊ VĂN HƯỞNG

Thương Nhớ Văn Hữu Hoàng Nam

Số Lần Xem: 50   Hội VNTD rất đau buồn nhận được hung tin VH HOÀNG NAM, tục danh:Lê Hoàng Nam HOÀNG NAM là TTK của Hội, đã đột ngột lên đường xa cõi tục. Toàn thể Ban Điều Hành […]

Đọc Thêm

LÊ VĂN HƯỞNG – TIỂU SỬ

Số Lần Xem: 37 – Cựu Sinh Viên Trường Petrus Ký, – Cử nhân Luật, Đại Học Luật Khoa Sài Gòn – Cựu Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Khóa 1 Thủ Đức.   Sách đã ấn hành: […]

Đọc Thêm

GIÁ TRỊ CHỮ TỰ DO – LÊ VĂN HƯỞNG

Số Lần Xem: 18 Sau ngày 30 tháng Tư 1975… Thiếu Úy Tâm, một sĩ quan thuộc binh chủng Biệt Động Quân, đi trình diện Ủy Ban Quân Quản ở Chợ Lớn. Sau đó, anh bị đưa lên một trại […]

Đọc Thêm

BÓNG THIÊN ĐƯỜNG – LÊ VĂN HƯỞNG

Số Lần Xem: 44 Đảo Bidong, 1981 Năm, sáu năm sau kể từ ngày Cộng Sản thôn tính miền Nam, số người vượt biển, vượt biên càng ngày càng đông, các trại tị nạn ở Đông Nam Á tràn ngập […]

Đọc Thêm