NGUYỄN VĂN HÀ

Mưa Rơi

Số Lần Xem: 40 Nguyễn Hà Tối hôm đó tôi ở lại văn phòng làm việc trễ. Tôi nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối rồi! Giờ này mọi người trong sở đã về hết, chỉ còn một mình tôi […]

Đọc Thêm

Anh Giữ Mùa Đông

Số Lần Xem: 22 (Họa ý thơ VH Vinh Hồ) Anh giữ mùa đông, giữ nhớ thuơng Để khi cơn gió cuốn bên phường Không làm em lạnh hồn em giá, Không để niềm đau ngập buốt xương! Anh cất […]

Đọc Thêm