CÒN NHAU XIN HÃYTHƯƠNG NHAU

Còn nhau xin hãy thương nhau
Để tình không mất không đau không buồn
Đừng vì nước đổ nguồn tuôn
Đừng vì nắng lửa mưa cuồng ngoài kia
Ngại chi hạt nóng đêm hè
Giọt sương giá buốt não nề ngày đông
Còn nhau xin hãy thương cùng
Lầm kia lỗi nọ bao dung hiền hoà
Mai đời rồi cũng đi qua
Cái tình cái nghiã ta bà ầu ơ
Cuộc đời là một giấc mơ
Danh này lợi nọ cũng bờ tử sinh
Giàu nghèo nay quẩn mai quanh
Khó kia chẳng ngại áo manh chẳng sầu
Còn nhau xin hãy thương nhau
Kẻo mai kẻ trước người sau – nỗi buồn.

Hoa Văn