NHƯ ÁNG MÂY HỒNG

Thưa rằng tôi chuyển nghiệp tôi
Chuyển tình thơ chuyển hướng đời tôi đi
Hỏi gì đất đá vô tri
Hỏi tôi mai nữa còn gì mai sau
Về đâu mai biết về đâu?
Cõi trên cõi dưới vẫn mầu nhiệm chung
Mai – tôi như áng mây hồng
Tan đi như tuyết ngày đông lạnh đầy
Trăm năm ghé bến đời này
Cõi nhân gian chuyện dở hay mịt mù
Gần hay xa cũng tạ từ
Lời thơ xin được bỏ thù hận riêng
Tình nhau như đã trăm miền
Đêm thao thức nhớ vẹn nguyên nụ đời
Tôi đi giữa cõi mù người
Gom ân góp nghiã ngậm ngùi chiêm bao
Ngày lên hoa lá gọi chào
Nghe hưong đất lạ thơm ngào ngọt bay.

hoa văn