Nhớ Nắng

Ai về qua phố Hội An
Nhặt giùm sợi nắng tơ vàng quê tôi
Đã đi lưu lạc khắp nơi
Vẫn không quên được khung trời nắng xưa
Đay vàng giăng giữa ban trưa
Tiếng quay xe chỉ nhặt thưa trong làng
Mẹ tôi sớm nắng chiều sương
Đêm về chắp bả dệt thương khó đời
Tôi quen tiếng nhịp con lơi
Ưa nghe mùi nhợ , nhớ lời ru êm
Rồi thương hoa nắng bên thềm
Có tôi , cô gái làm duyên hay cười
Rồi yêu bến Đợi rộn lời
Con đò ẻo lả mình phơi lụa vàng
Xứ người màu nắng mới sang
Bồi hồi với nắng bàng hoàng nỗi xưa
Ở đây dặm khách đò thưa
Tìm đâu được chút nắng trưa quê nhà . . .

LÊ CẨM THANH

Tampa FL