MẤT HOÀNG SA

Hải đảo Hoàng Sa giữa biển trời
Bảy tư* giặc Bắc chiếm khơi khơi
Bốn bên đàm phán, Tàu thu lợi
Ba phía đồng ca, Mỹ lặng hơi!
Khoá sổ các Quân đoàn thiện chiến
Rút cầu toàn dân Việt chơi vơi.
Bốn mươi năm hận tràn sóng biển.
Lấy lại giang sơn nguyện trọn đời.

UYÊN THUÝ LÂM

* Ngày 19 tháng 1 năm 1974 Tàu Cộng tấn công đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam.


TƯỞNG NIỆM CHIẾN SĨ HOÀNG SA

Trách nhiệm người trai giữa đất trời,
Chiến thuyền trong bão lửa trùng khơi.
Xả thân trăm trận không lùi bước
Đối địch ngàn cân chẳng thể lui.
Sống mái phen này danh tiết rạng
Thư hùng một thuở Đảo Thiêng ơi!
Bảy tư **dũng khí rền sông núi
Khí phách nghìn sau hậu thế soi.

UYÊN THUÝ LÂM

** Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ 10 cùng 74 Anh Hùng Tử Sĩ VNCH vĩnh viễn nằm lại trong lòng Biển Mẹ trong Trận Hải chiến Hoàng Sa.
Các Anh mãi mãi sống cùng Hồn Thiêng sông núi