Đi dưới hàng cây cao.

Đi dưới hàng cây cao
Âm vang tiếng xạc xào
Lời buồn hay thương nhớ
Sao lòng mình nao nao

Mùa xuân nắng trên cao
Ai giăng tấm lụa đào
trên đường quê nắng mới
Chuyện của lòng hôm nao

Mùa xuân mới độ nào
Sắc màu trên má thắm
Mắt biếc, trời xanh cao
Nhìn nhau nói lời nào!

Đi dưới hàng cây cao
Âm vang tiếng xạc xào
Nắng vàng, ôi nhung nhớ
Ngươì ơi, nhớ ngày nào!

Đi dưới hàng cây cao
Âm vang tiếng xạc xào
Chiều xuống, buồn lên cao
Tìm nhau nơi chốn nào?

Phố Đào Nguyên