Những Mảnh Đời

Ta ngồi khơi lại mảnh đời
Mảnh thương mảnh nhớ mảnh thời yêu nhau
Từ ngày chăng mối tình đầu
Mảnh to mảnh nhỏ mảnh sầu vấn vương
Ta ngồi khơi lại mản h thương
Gom bao nhiêu mảnh thiêng đường năm xưa
Ngày nào hai buổi sớm trưa
Đoán đưa mời mọc cho vừa lòng ai
Ta ngồi khơi lại đêm dài
Bao lần thao thức thương hoài giấc mơ
Thương em những lúc đợi chờ
Trăng tàn lên ngọn bóng mơ dưới cầu
Ta ngồi khơi lại mảnh sầu
Xếp từng hư ảo mảnh đầu tình phai
Cho ta ôm một u hoài
Lối về vắng ngắt mảnh đơì cô đơn.

Ngô Trưởng Tiến
May 01 2009