TUỔI THANH TÂN

Trải từ thuở tâm tình tha thiết,
Tuổi thanh tân thao thức trông tìm.
Thường thấy tự trời trong, thu tiết,
Thấy thương thầm, thương thật, thương thêm!Thường theo tiếng thì thầm thơ thẩn,
Thoáng thanh tao tuổi thuở trốn tìm.
Từng thu trao tình thân thắm thiết,
Thẩn thờ trông trăng trải trước thềm.

Trong thâm tâm thấy thêm tin tưởng,
Trân trọng tình trí tuệ thênh thang.
Thu trăn trở thả thuyền thanh thoát,
Tiếng thơ theo tâm thức tuôn tràn.

Trôi từ tận tiền thân thuở trước,
Theo thăng trầm thăm thẳm tình thư.
Trông trời tây, trăng tàn thu tịnh,
Thương thế trần, trăn trở thiên thu.

UYÊN THÚY LÂM

Tháng 3 / 2014