Quốc Thái – Tiểu Sử

Quốc Thái, tên thật là Bảo Thái, tên họ đầy đủ Thái Hữu Quốc Bảo, lấy tên lót và họ làm bút danh. Quốc Thái là dân Long Xuyên chính gốc, nhưng được sinh ra nơi miền cát trắng Nha Trang, và cũng thật ngẫu nhiên, đó là quê hương cùa bà xã. Có nhiều bài viết đăng trên các báo địa phương như Sài Gòn Mới, Văn Nghệ Thời Báo, Sài Gòn Nhỏ, Gia Đình, Asia Trend (bản tiếng Anh), và nhiều nhất là Trẻ. Chỉ sáng tác văn thơ tài tử chơi với gia đình và bạn bè. Chưa có tác phẩm nào lớn, cũng như chưa từng gia nhập hội đoàn nào. Hiện tại là Hội trưởng (Chủ tịch) chịu trách nhiệm về văn thơ của Gia tộc do Trưởng tộc và các Cậu trong ban điều hành bình chọn, có trang Web riêng của Gia tộc hẳn hoi.