Đông Về Gợi Nhớ

Họa thơ VH Vinh Hồ

Cứ mỗi đông về lại nhớ thương
Giáng Sinh nhộn nhịp khắp khu phường
Canh khuya gió rít đầy băng giá
Đêm tối sương rơi lạnh buốt xương
Lúc ấy em chờ nơi cuối phố
Khi xưa tôi đợi ở đầu đường
Hẹn nhau mừng đón No- Ên đến
Giờ quá xa rồi vọng cố hương.

Thương Anh