CỜ VÀNG GIỮA PHỐ ORLANDO

Tin vui nhận được hôm nay
Trên nền trời có cờ bay màu vàng
Ba màu sọc đỏ hiên ngang
Tung bay giữa phố trăm ngàn người trông

Từ lâu ước muốn mỏi mong
Nay có Trụ sở, Cộng Đồng mới xây
Or- lan- do kể từ đây
Ngọn cờ chính nghĩa luôn bay giữa trời

Làm sao bày tỏ hết lời
Người thì có của, người thời có công
Tạ ơn tất cả tấm lòng
Mạnh Thường Quân đã và không ngại ngần …

Ra đi làm kẻ tha nhân
Mái nhà đoàn kết ta cần chung vai
Nầy công dân hỡi nắm tay!
Cùng nhau cất tiếng hát bài Quốc Ca

Việt Nam Dân Chủ vang xa
Cộng Đồng Trụ Sở nơi ta hợp quần

Thương Anh