Nhớ – tranh thơ


ooOOoo

 

THƯƠNG NHỚ

Chiều rơi lặng lẽ bước chân đâu?
Dĩ vãng mây trôi nước ngậm sầu
Nắng nhạt tím hiu buồn ngõ trước
Dạt dào thương nhớ thuở bên nhau

Nam Thảo

(Cẩn họa bài thơ NHỚ
của nhà thơ Uyên Thúy Lâm)