XIN TẠ ƠN NGƯỜI

XIN TẠ ƠN NGƯỜI

Nước Mỹ vào đông, lễ Tạ ơn,
Vinh danh ngưỡng mộ đấng ân nhân.
Ông bà cha mẹ dòng gia tộc,
Chú bác anh em, họ tổ tông.
Liệt nữ tiền nhân khai tổ quốc,
Anh hùng hào kiệt đắp non sông.
Tri ân tôn tượng quý nhân đã,
Cống hiến hy sinh nước sống còn !


LDPP ( Nov.20.2020 )

TẠ ƠN

Cờ Hoa có lễ để mang ơn
Tụ hợp gia đình nhớ cổ nhân
Chú Bác về chung vui dòng tộc
Cô Dì đến chúc tụng gia tông
Quê hương cách trở hồn non nước
Xứ lạ gần kề dạ núi sông
Một phút bình tâm hồi tưởng lại
Bao người chiến đấu để nay còn

Quốc Thái

ÂN CỪU CHỚ QUÊN

Làm người tỵ nạn chớ quên ơn
Nước Mỹ ra ân cứu nạn nhân
Vượt biển quyết tâm như cốt sắt
Băng rừng ý chí tựa bê tông
Ra đi ngoảnh lại thương non nước
Bịn rịn ngó về tội núi sông
Thương Quốc ân cừu ghi khắc mãi
Mài gươm nuôi hận tủi ta còn.

Th Anh