LỜI KHẤN NGUYỆN ĐÊM ĐÔNG

Họa Vận thơ Bác Vinh Hồ

Noel khấn nguyện Chúa Trời thương,
Sắc đỏ tan mau khỏi phố phường.
Ước núi sông qua thời xáo thịt,
Mong nòi giống thoát cảnh bầm xương.
Ngân vang lời nhạc chiêu hồn nước,
Sạch bóng dân oan ngập nẻo đường.
Lạy Đấng Thiên Đàng đang ngự đến,
Giúp đàn chim Việt dựng quê hương ….

NHL NJ USA