LỜI TRI ÂN

LỜI TRI ÂN
Nương vận thơ Duy Anh

Lại một Noel nữa đến đây
Nhớ quê trong dạ vẫn đong đầy
Vườn sau tuyết đổ che màu cỏ
Ngõ trước đèn giăng lẫn sắc mây
Thánh nhạc du dương dìu trí sáng
Tình ca rộn rã dắt lòng khuây
Tri ân Đấng đã đưa con tới ( da correct )
Tỵ nạn an lành nơi đất này

Nông gia hai lúa NJ
White Christmas 2020