BÙI GIÁNG

Giòng Sông

Số Lần Xem: 66 Nhiều bến lá lung linh vàng cửa khép Bóng trời xa trùm phủ tiếng em cười. Vườn cỏ lạnh hoa buồn không nói xiết Bước chân dừng nghe giá lạnh hai nơi. Lời hẹn ước em […]

Đọc Thêm