ĐƯỜNG THI

Hồn Ai Lờ Lững

Số Lần Xem: 28 Hồn Ai Lờ Lững Tuyết trắng bay bay phủ ngập trời Đông về xứ lạ lạnh tàn hơi! Người đâu chẳng thấy đường trơ trắng! Ai đó không nghe gió rụng rời! Xa quá chốn nao […]

Đọc Thêm

XUÂN VỀ – XƯỚNG HỌA

Số Lần Xem: 32 XUÂN VỀ  Quê người lữ thứ đón xuân qua Gió lạnh mưa buồn giọt lệ sa Chợ vắng người đi xuân có phải?! Đường trơ kẻ lại tết hay là?! Cành mai giả cánh màu không […]

Đọc Thêm