LÊ PHƯỚC QUY VIỆT

Dòng Oan Nghiệt

Số Lần Xem: 45 (Cảm tác thân phận của những cô dâu Đài) Em lớn lên, trong dòng đời giải phóng. Nước thanh bình, Sao em phải sang sông??? Lỗi hẹn cùng anh, lệ sầu rơi… đất khách !!! Thân […]

Đọc Thêm

Bình Minh Văn Nghệ Tự Do

Số Lần Xem: 37 Bình minh Văn Nghệ Tự Do, Thi văn nhạc hoạ giúp cho cuộc đời. Căng buồm lộng gió ra khơi, Chung lưng góp sức rạng ngời Rồng Tiên. Tha hương viễn xứ thanh thiên, Bầu thơ […]

Đọc Thêm