NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Than Đạo – Xướng Họa

Số Lần Xem: 21 THAN ĐẠO Ba vua năm đế dấu vừa qua Nối đạo trời rao đức thánh ta Hai chữ can thường dằn các nước Một câu trung hiếu dựng muôn nhà Chở bao nhiêu đạo thuyền không […]

Đọc Thêm