NGUYỄN THẾ HOÀNG

ĐỜI ĐẢO ĐIÊN

Số Lần Xem: 28 Nguyễn Thế Hoàng Những lúc thất vọng, con người ta thường than “Tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu”. Nhưng tôi luôn tự hào rằng “tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao…sướng”. Đúng […]

Đọc Thêm