TUYẾT HOA

Người Tình Quê Hương

Số Lần Xem: 64 Ngoài sân vọng khúc nhạc đêm, Gió lay trăng lá ru êm tình nồng. Hồn du vào cõi thinh không, Đèn khuya đối bóng đâu lòng hoang mơ… Từ ra đi đến bây giờ, Mối duyên […]

Đọc Thêm

Nén Hương Dâng Mẹ

Số Lần Xem: 86 Tay dâng ba nén hương buồn, Nhìn lên ảnh Mẹ, lệ tuôn đôi dòng! Cha sanh Mẹ dưỡng đạo đồng, Con quên sao được theo dòng thời gian. Khi còn tấm bé cưu mang, Lưng còm […]

Đọc Thêm