VĂN HÙNG ĐỐC

TẮM SÔNG

Số Lần Xem: 40 Lúc trẻ không chịu tắm truồng Lớn lên nghĩ lại đừng buồn, chớ chê Phi Ròm lúc nhỏ cùng quê Tết rồi nàng rủ bạn về thăm chơi Khiến tôi cảm thấy bồi hồi Nhớ tên […]

Đọc Thêm